Podstawy prawne funkcjonowaniaPodstawy prawne funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób bezpośredni wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne wszechstronne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania przepisów RODO postawił przed podmiotami na czym polega ochrona danych osobowych korzystającymi z monitoringu wizyjnego nowe, tym razem wprost sformułowane, obowiązki. Wiążą się one z aktywnością polegającą na systematycznym monitorowaniu miejsc innymi słowy osób. Taki zamysł legislacyjny wskazuje z jednej strony na wagę zagadnienia, a z drugiej na istnienie ryzyk połączonych z przetwarzaniem danych osobowych przy użyciu monitoringu wizyjnego. Na Administratorów Systemów Informatycznych oraz Inspektorów Ochrony Danych systemów służących do przetwarzania danych osobowych nałożono nowe obowiązki. Na blogu prowadzący zapozna Państwa z nowymi wymaganiami. Przedstawi tak jak procedurę oceny skutków dla systemów monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO. Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami szczególnymi takimi jakim sposobem systemy RCP, RFID, monitorowanie pracownika innymi słowy też sieci. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za monitorowanie zgodności i rekomendacje w obszarach informatycznym, fizycznym dodatkowo organizacyjnym. Aby przeprowadzić szacowanie ryzyka, ocenić skuteczność, zrozumieć architekturę, Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać podstawową wiedzę o zabezpieczeniach i sposobach ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Podczas przewodniczący dostępnie i praktycznie wyjaśni w jaki sposób nie informatyk powinien rozmawiać z adminem? jaka jest rola IOD w bezpieczeństwie IT? czego IOD może oczekiwać od IT i w jaki sposób to osiągnąć? jakich dokumentów wymagać od IT i w jaki sposób pomóc ich tworzeniu? co rozumiemy pod pojęciami z obszaru IT typu UTM, DMZ itp.? Na blogu omówione zostaną dodatkowo przykłady zabezpieczeń również dokumentacji IT, których zapisy mogą być stosowane w sprawie organizacji obszaru informatycznego. Jedną z najważniejszych części będzie wyrażenie omowne pytań kierowanych do IT w celu ustalenia stanu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.

Najnowsze artykuły:

Top