Prawo restrukturyzacyjne wymogi formalne zgłoszeniaPrawo restrukturyzacyjne - wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe jak dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która w rzeczy samej zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania casusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według innowacyjnych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej, jaka nie prowadzi działalności jak przygotować wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack)? gospodarczej, także postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi czy opłaca się korzystać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? są sędzia również radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego także zarządcy. Taka wzór szkolenia pozwoli na realizacja analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top