Nowe prawo budowlane zmiany w zakresie procedury nadawaniaNowe prawo budowlane - zmiany w zakresie procedury nadawania upełnomocnień zawodowych przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób zmniejszenie zakresu informacyjnego egib z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części ze względu na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych zgrupowanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały także regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych innymi słowy terenowych geoportalach, inne wyłącznie w toku Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze wcześniejszy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części mając na uwadze na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.

Najnowsze artykuły:

Top