W podatkach podatek dochodowy który pit i przekazanieW podatkach podatek dochodowy który pit i przekazanie od czego zależy podatek dochodowy precyzyjnych i bieżących informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w obszarze podatku dochodowego. Korzyści dla uczestników artykułu o podatku: przyswojenie szczegółowej informacji dotyczącej rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT, umiejętność systematycznej weryfikacji aktualnych przepisów, usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego w zakresie podatku PIT i CIT, umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających odpowiedzialność podatkowe. Aresaci artykułu o podatku: osoby, które chcą zaktualizować swoją wiedzę z aspektu prawa podatkowego, pracownicy wszystkich szczebli, jacy współpracują przy rozliczaniu podatku dochodowego osób fizycznych i osób prawnych, osoby pełniące funkcje kierownicze, które podejmując decyzje dążą do minimalizacji obciążeń podatkowych. Zobacz u nas Działalność wykonywana osobiście

Najnowsze artykuły:

Top