Samodzielny księgowy Inwestycje krótkoterminoweSamodzielny księgowy - Inwestycje krótkoterminowe – pojęcie wycena prezentacja jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103) Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy także aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zagadnień zgrupowanych z opodatkowaniem, aktywnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny dodatkowo na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi krok zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego także dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu rachunkowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z aspektu działalności gospodarczej, poznasz zadania z aspektu ewidencji podatkowych, poznasz zagadnienia z obszaru podatku dochodowego, poznasz zadania z zakresu prawa pracy, poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT, poznasz teoretyczne i użyteczne poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy zagadnienia w zakresie majątku trwałego, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w zakresie organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, które świeżo rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę dodatkowo doświadczenie, osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które świeżo podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w zakresie kodu zawodowego (241103), osoby, jakie chcą przygotować się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na całkowitej rachunkowości.

Najnowsze artykuły:

Top