Samodzielny księgowy Wzory druków sprawozdańSamodzielny księgowy - Wzory druków sprawozdań finansowych jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro Ochrona i przechowywanie danych i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań związanych z opodatkowaniem, aktywnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny dodatkowo na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi krok zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego dodatkowo dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu rachunkowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z obszaru aktywności gospodarczej, poznasz zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych, poznasz zadania z obszaru podatku dochodowego, poznasz zagadnienia z aspektu prawa pracy, poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i pożyteczne zagadnienia w obszarze organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w zakresie sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, jakie ostatnio rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę również doświadczenie, osoby, jakie zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Regulaminy w firmie jakie niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w toku kodu zawodowego (241103), osoby, które chcą stworzyć się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na całej rachunkowości.

Najnowsze artykuły:

Top