Kategorie: 226


foto

Dodany: 2020-09-01
Kategoria: Split payment
Komentarze: 0

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach biurowych i zapewnienie

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach biurowych i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy lub załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Coaching
Komentarze: 0

Istota i potrzeba coachingowego

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Instrukcje podatkowe
Komentarze: 0

Zmiany w podatkach PIT oraz

Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania oznacza to zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), jaka weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Upadłość i prawo upadłościowe kodeks umożliwi zrozumienie

Upadłość i prawo upadłościowe kodeks umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Umowa gdzie sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich

Umowa - gdzie sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, atoli też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a zarówno na rzecz deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni mieszkaniowych.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Nowe prawo powództwo o ustalenie że podjęte czyli

Nowe prawo powództwo o ustalenie, że podjęte czyli zamierzone poprzez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT –

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Nowe prawo budowlane zmiany w zakresie procedury nadawania

Nowe prawo budowlane - zmiany w zakresie procedury nadawania upełnomocnień zawodowych przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części ze względu na narastający problem nadmiernych.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Jakie dokumenty są układane w części

Jakie dokumenty są układane w części A akt osobowych? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie

Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, jacy chcieliby wykopać fundament karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem albo.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top