Urlopy wypoczynkowe kodeks pracy Jest niemal pewneUrlopy wypoczynkowe kodeks pracy. Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a jeżeli nawet nie formalnie całego kodeksu, to nowych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie przemiany lecz będą miały swoją konsekwencję. Według oryginalnych przepisów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Według nowego kodeksu pracy, o ile pracownik nie wykorzysta urlopu za ustalony rok, w tym samym roku, ma okres na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do samego końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, wakacje przepadnie. Duże przemiany zostaną wprowadzone również w obszarze prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł przewodzić i zapisywać dokumentację w kwestiach połączonych ze stosunkiem pracy dodatkowo akta personalne pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Kolejne zmiany wprowadzane w kodeksie pracy powodują, że jeszcze częściej możliwe są kodeks pracy która umowa na stałe przypadki, gdy w środku dnia roboczego przypadają również okresy pracy, w jaki sposób i różne nieobecności rozliczane godzinowo. Powstaje dlatego pytanie, jak rozliczyć dodatkową pracę przypadającą w takich dobach. Bywa też, że po dłuższych urlopach kierownicy czasem wzywają pracownika do pracy wcześniej niż o godzinie zaplanowanej w rozkładzie. To również powoduje problem z rozliczaniem takiej pracy. Pojawiają się też niepewność przy rozstrzyganiu, czyli informacja nadgodzina będzie dobowa, czy średniotygodniowa.

Najnowsze artykuły:

Top