Zobacz kiedy skracamy czas pracy w koronawirus nowe rozporządzenieZobacz kiedy skracamy czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z obszaru czasu pracy. Dokumentację taką należy tworzyć osobno dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej innymi słowy elektronicznej. Do oryginalnych wymogów ile czasu pracy w podwójnej obsadzie należy uporządkować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności prawidłowego organizowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy czasie rozliczeniowym. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń, dni wolnych od pracy również uwzględniając specyficzne warunki dla danego przedsiębiorstwa. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o co znaczy normatywny czas pracy w koronawirus czasie pracy: prawidłowe programowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym, nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń, umiejętność rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w średnio pięciodniowym tygodniu pracy, nabycie umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających z ramienia pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Artykuł mówi innymi słowy pracownicy działów kadr i płac, osoby kierujące pracownikami i ponoszące odpowiedzialność za wierność kodeksów w zakresie czasu pracy.

Najnowsze artykuły:

Top