Usługi budowlane Roszczenia na usługi budowlane zapraszamyUsługi budowlane Roszczenia na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są metody wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak scharakteryzować moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze? Celem jakie usługi budowlane podlegają odwrotnemu obciążeniu usług budowlanych jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane pożyteczne umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. usługi budowlane prezentuje podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną. Korzyści dla uczestników usług budowlanych: Usługi budowlane cykl życia umowy i koszty z tym związane,Usługi budowlane Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty,Usługi budowlane Ustalanie przychodów z niezakończonych usług budowlanych,Usługi budowlane Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym Przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania i ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym. Adresaci usług budowlanych: osoby, które mają obecnie albo w przyszłości będą miały do czynienia z umowami kiedy usługi budowlane na odwrotne obciążenie długoterminowymi – wyjątkowo z branż budowlanej dodatkowo informatycznej, głównych księgowych, księgowych, a również kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych planów np. budowlanych lub IT lub Usługi budowlane Podstawowe definicje,Usługi budowlane Szacowanie stopnia zaawansowania umowy za pomocą grupy różnych metod,Usługi budowlane Przychody z umów o usługi budowlane wyrażone w walutach obcych,Usługi budowlane Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie

Najnowsze artykuły:

Top