Spółki osobowe i ich opodatkowanie Optymalizacja podatkowa spółek osobowych

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki na rzecz podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono spis czynności objętych mechanizmem odwrotnego.

Usługi

finanse publiczne ue

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych

ABC Podatków działalności

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...

finanse publiczne po angielsku

Tworzenie łączenie i likwidacja jednostek budżetowych

finanse publiczne w pigułce

Samorządowe zakłady budżetowe zakres możliwych zadań

finanse publiczne jako nauka

Jednostki sektora finansów publicznych zasady tworzenia i formy prawne

finanse publiczne ue wroc

Jednostka budżetowa pojęcie statut i plan finansowy

Samochód firmie

Polski podatnik, który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT, IMPORT TOWARÓW Eksport niewyniosły i pośredni Darowizna towarów za granicę Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów. Stosowanie % stawki Vat w eksporcie towarów. Zasady stosowania % stawki VAT przy zaliczkach na poczet eksportu towarów Brak wywozu towarów poza granice UE a możliwość zastosowania % stawki Vat od zaliczek na poczet eksportu towarów Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie % stawki VAT na rzecz eksportu towarów Import towarów- profil opodatkowania i określenie importu towarów Obowiązek podatkowy w imporcie towarów Miejsce świadczenia przy imporcie towarów Obowiązki dokumentacyjne powiązane z eksportem i importem towarów IMPORT I EKSPORT USŁUG ( ZAKUP ZAGRANICZNEJ USŁUGI) Zakres definicji Usługobiorca własny jako podatnik w imporcie usług Usługi świadczone przez oddziały firm zagranicznych Usługi BB i BC – miejsce świadczenia, przepisy szczególne Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Wystawienie faktury poprzez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności na rzecz VAT Zaliczka w imporcie usług Rozliczanie VAT należnego i Vat naliczonego od importu usług. Terminy i reguły wystawiania faktu Kurs waluty przy określaniu podatku należnego. Obowiązki dokumentacyjne spojone z importem usług Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT, Informacja podsumowująca, Intrastat. Istota usługi eksportowej a ustalenie miejsca świadczenia Miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu. Miejsce świadczenia usług - normy szczególne

Portfolio

finanse publiczne gazeta

finanse publiczne gazeta

Leasing umowa leasingu opodatkowanie Publikacja Umowy leasingu w Polsce aspekty podatkowoprawne stanowi kompendium wiedzy na temat umów leasingu z aspektu prawa cywilnego podatkowego dodatkowo podstaw rachunkowości..

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

Artykuł omawia szereg praktyk które w ostatnich latach zyskują jeszcze większe zastosowanie w życiu przedsiębiorstw (w tym odwrotne obciążenie VAT piruet towarami używanymi sprzedaż zagraniczna). Uwzględnia.

finanse publiczne główny księgowy

finanse publiczne główny księgowy

W roku weszło w życie szereg zmian wpływających na przymus odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Dotyczą one m.in. I. Zmiana w ustawie o rachunkowości W dniu września r..

Co jeszcze mamy ciekawego

Skontaktuj się z nami

podatki to kradzież

E-mail: contact@przychody.wertysdu.pl

Phone: 129-8375-5889

Top